Acupunctuur 8


Veelgestelde vragen

Doet het pijn?
De prikjes van de dunne naalden zijn meestal nauwelijks voelbaar. Soms voelen de mensen niet eens dat ze er zitten. Wel wordt er een soort schokje ervaren. Dit fenomeen heet déqi en is een bewijs dat de juiste plek wordt geraakt
Heeft het snel effect?

Het effect is afhankelijk van de duur van de klachten. Na 6 behandelingen  wordt geëvalueerd of er verbetering is opgetreden en of doorgaan zinvol is.

Hoe weet je of je bij een goede acupuncturist bent?
Let erop dat een acupuncturist is aangesloten bij een beroepsvereniging die kwaliteitseisen aan haar leden stelt. Bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Dit is de bekendste in Nederland.
Moet je erin geloven?
Nee, hoeft niet. Echter een vertrouwen in een arts, therapeut of behandelaar, stimuleert het genezingsproces altijd.
Wat gebeurt er na het inbrengen van de naalden?
Als de naald op het juiste punt is aangebracht en precies op de juiste diepte zit, wekt de acupuncturist het Qi-gevoel op. Dit uit zich in een tintelend gevoel dat een beetje lijkt op een electrisch schokje. U voelt dit rondom de plek, waar de naald is ingebracht, maar het gevoel kan ook uitstralen in het verloop van de meridiaan (energiebaan). Dit gevoel duurt maar even en neemt weer snel af. Door verschillende naaldtechnieken te gebruiken, kan de acupuncturist energie stimuleren, afremmen of harmoniseren. 
Hij doet dit door de naald snel of juist heel langzaam rond te draaien en de naald op een neer te bewegen. 
Wat is de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA)?

Dit is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland. De vereniging is opgericht in 1977. Zij laat dan ook alleen diegenen toe, die een westerse medische scholing gevolgd hebben op minimaal hbo-niveau en een door de NVA erkende acupunctuuropleiding met succes hebben afgerond. Voorts verplicht zij haar leden tot het volgen van jaarlijkse nascholingsdagen. Ook staat de NVA garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Binnen de NVA worden gedragsregels en regels betreffende ethiek gehanteerd. De vereniging voert een actief beleid met betrekking tot tuchtrechtspraak en arbitragezaken en stelt eisen aan haar leden inzake hygiene en steriliteit tijdens de behandeling.

Wat kun je met cosmetische acupunctuur?
Je hebt 12 behandelingen nodig, 1a2x p.w.,  om een zichtbare verbetering van huid, rimpels, dubbele kin en andere verouderingsprocessen in het gezicht te krijgen. In de meeste gevallen is er een duidelijke gezichtverjonging van 5 tot 10 jaar zichtbaar na deze behandelingen.
Worden de behandelingen vergoed?

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen geheel of gedeeltelijk, omdat ik aangesloten ben bij de beroepsorganisatie NVA.
De vergoeding is per zorgverzekeraar en uw keuze van het aanvullend verzekeringspakket verschillend.

Een overzicht van de vergoedingen van de zorgverzekeraars kunt u  vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur ( www.acupunctuur.nl)

Zijn de naalden steriel?
Ik maak gebruik van nieuwe steriele (wegwerp-) naalden. Deze worden dus naderhand weggegooid en niet meer opnieuw gebruikt.

Contact | Sitemap | Disclaimer | © 2015 Philippine Kaiser